Zoek en Boek

Land:
Plaats:
Prijs:
Duur:
Soort:
Met:
wis

Disclaimer

Met een zeker gevoel op reis.

Algepakt.nl selecteert partners op aanbod en betrouwbaarheid. Onze partners zijn dan ook allemaal aangesloten bij het Calamiteitenfonds, het ANVR en de SGR.

ANVR

Het Algemeen Verbond van Reisondernemingen hanteert strenge normen voor het lidmaat-schap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze site worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze site tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

SGR

Alle reizen vallen onder garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Alle partners zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door een van onze partners georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien de partner de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien de partner als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien de partner u vervroegd moet repatriëren.

Op de site van het Calamiteitenfonds kunt u de reglementen gratis downloaden.

Wie zijn wij?

Algepakt.nl is een onderdeel van Milor Hosting / Milor Media.
Omdat ook wij door de vele vakantieaanbieders door de bomen het bos niet meer zagen hebben wij deze site gemaakt.
Uit het huidige online vakantieaanbod hebben we de meest betrouwbare uitgekozen en deze op onze site geplaatst.
Deze partners verschaffen ons dagelijks de nieuwste aanbiedingen op reis- en vakantieaanbod die wij dan weer via een handig zoeksysteem op algepakt.nl weergeven.

Wij verkopen zelf geen vakantie's, wij wijzen u enkel de weg naar de mooiste aanbiedingen.
Via onze site wordt u, als u een interesante bestemming heeft gevonden, vanzelf naar de website geleid van de aanbieder(s) van de vakantie. U boekt bij deze aanbieder(s) de vakantie en deze aanbieder(s) is dan ook Uw contactpersoon betreffende Uw boeking. Voor vragen, opmerkingen, klachten etc. kunt u altijd met deze aanbieder(s) contact opnemen.
Wij van algepakt.nl alsmede Milor Hosting en Milor Media zijn nimmer aansprakelijk op welke manier dan ook.

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe.

Michael & Marianne [Team Algepakt.nl]

© 2008-2019 Heeft u de koffers al gepakt ? - Powered by Milor Hosting - Disclaimer